15 dec 2018

Ver-Bijster-d


Kon. Koor St. Cecilia - Ver-Bijster-d


Dirigent : Bart Van Casteren
Piano : Els Schoof
M.m.v. : Koor Accent – Dansafdeling Muzarto o.l.v. Jorien Onsia
Muzikale omlijsting : leerkrachten en (oud)leerlingen Muzarto

Zaterdag 15 december 2018 om 20.00 uur
Zondag 16 december 2018 om 14.30 uur

St. Antoniuskerk te Essen-Statie

De opbrengst van het concert gaat volledig naar GZA Woonzorgcentrum De Bijster

Kaarten:
De Bijster
st.ceciliakoor(at)telenet.be


Inkom 18,00 EUR leden Sint Ceciliakoor
VVK : 15,00 EUR www.ceciliakoor.be