20 nov 2017

Voorkom decubitus of doorligwonden

Internationale Dag tegen Decubitus op 21 november


Op 21 november wordt de Internationale Dag tegen Decubitus georganiseerd.

Voorkom decubitus (ook drukulcus, drukletsel of doorligwonde genoemd)

1. Loopt de patiënt risico op decubitus?

 • Voer een risicoanalyse uit bij opname
 • Gebruik een risicoschaal en je eigen klinische expertise
 • Doe een volledige inspectie van de huid
 • Screen de patiënt op ondervoeding

2. Start preventie

 • Herpositioneer de patiënt regelmatig
 • Gebruik aangepaste hulpmiddelen om de patiënt te verplaatsen en de druk en schuifkracht te beperken
 • Gebruik een matras met drukspreidende eigenschappen
 • Gebruik dynamische systemen bij hoogrisicopatiënten
 • Controleer de huid regelmatig genoeg op eventuele schade
 • Zorg dat je patiënt een goede voedingstoestand heeft
 • Informeer je patiënt indien mogelijk
 • Herhaal de risicoanalyse en evalueer de genomen maatregelen

3. Documenteer alle acties

 • Risicoanalyse, preventieplan en interventies

Decubitus heeft grote gevolgen voor de patiënt, de zorgverlener en de maatschappij

In 2013 werd heel wat gerealiseerd op het gebied van decubitus. Zo was er de publicatie van de Belgische Richtlijnen voor Preventie en Behandeling van decubitus door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Deze richtlijnen zijn het resultaat van een zeer intensieve samenwerking tussen het KCE, Universiteit Gent, de KULeuven en de Belgische wondzorgverenigingen (WCS België, CNC Wondzorgorganisatie en AfiScep).

De richtlijnen kunnen gratis gedownload worden:

Meer informatie vindt u terug op de website van European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP).