Vrijwilligers

Van bij haar oprichting besteedt woonzorgcampus Sint-Bavo veel belang aan een vrijwilligerswerking. De vrijwilligers bieden onze bewoners en hun familie extra aandacht en attenties, als aanvulling op de zorg en begeleiding van onze bewoners. We doen hiervoor een beroep op mensen die dit engagement vrijwillig en op basis van solidariteit met personen met dementie, mee willen realiseren.

De inzet van vrijwilligers vormt een onmisbare schakel in het leven, het wonen en de zorgverlening in het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum.

Heeft u interesse, neem dan contact op met Ida Verleyen, de woonzorgmanager van Sint-Bavo, en zij zal samen met u bekijken wat u voor onze organisatie kunt betekenen.

e-mail: ida.verleyen(at)gza.be